Aklın Yolu BiLiM

Mekatronik sistemlerin tasarımı, katı modelleme, montaj, makine dinamiği hesapları, sonlu elemanlarla statik ve titreşim analizleri, otomasyon donanımı ve programlama konularının entegre olarak ele alınmasını gerektirir. Yalnız bilgisayar destekli katı modelleme ve montaj ile yapılan tasarımlar, ürünün çalıştırılması sırasında sorunlar ortaya çıkartabilir. Entegre analize dayalı simülasyon ve gerekirse ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ile ürün güvenilir olarak tasarlanabilir.

HABERLER